• Översättningar:

Professionella översättningar i följande språkkombinationer:

svenska - tyska finska - tyska
danska - tyskanorska - tyska
 tyska - svenska

finska - svenska


Jag har omfattande erfarenhet av översättning inom följande ämnesområden:

 affärskorrespondens allmänna texter biovetenskaper
 fritid humanistiska vetenskaper kemi
 konst och kultur patent och varumärkenprivatkorrespondens 
 sociala vetenskaper

 turism

 

 

  • Språkgranskning:

Granskning av stil, grammatik och terminologi av övriga texter

 

  • Språkundervisning:

För era behov skräddarsydd undervisning i tyska, finska och svenska på alla nivåer, antingen enskild eller i små grupper, i Offenburg med omnejd. För närmare upplysningar, se rubriken Sprachkurse ovan (endast på tyska). Önskar ni information på svenska, vänligen kontakta mig