Översättningar • Språkgranskningar • Språkundervisning

TYSKA - SVENSKA - FINSKA

Andrea Hauss-Honkanen, Fil. mag.

Medlem i Finska översättar- och tolkförbundet (FÖTF)

Medlem i Tysklands tolk- och översättarförbundet, Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Im Gottswald 131 • D - 77656 Offenburg, Tyskland

Telefon +49 (0) 781 - 95 37 20 • Fax +49 (0) 781 - 95 37 19

E-post: andrea.hauss (at) ahauss.de

 

Hör gärna av dig om jag kan göra något för dig. Du får en offert snarast möjligt, självklart utan kostnad och inte bindande.

Tack för besöket på mina hemsidor. Jag ser fram emot ett framgångsrikt samarbete!